Konspekt to inne określenie na szkic, lub plan przemówienia, czy prezentacji. Obecnie najczęściej konspekty piszą nauczyciele stażyści, którzy są zobligowani prawnie do pisania konspektu do każdej przeprowadzanej lekcji. Również maturzyści są zobowiązani do napisania konspektów swoich prezentacji.


Jak napisać konspekt


Konspekt powinien zawierać główne punkty przemowy, czy prezentacji (lekcji). Ponieważ przemowę należy zacząć od wprowadzenia konspekt powinien to odzwierciedlać. W konspekcie powinny zostać zawarte wszystkie wątki, które planujemy poruszyć na prezentacji czy lekcji, aby służyły jako przypomnienie podczas stresującej sytuacji. Poniżej przedstawiamy konspekt lekcji w pliku .doc i .pdf

Pobierz plik

32 KB

Pobierz plik

115 KB