Teza  jest to twierdzenie, zdanie lub założenie, które jest prawdziwe. Jest to założenie, co do słuszności którego jesteśmy przekonani. Wartości te zawsze są słuszne. Tworzyć tezę to znaczy układać zdania prawdziwe poprzez kierowanie się regułami dedukcji, dzięki  którym dochodzi się do wniosków prawdziwych.


Jak napisać tezę


Aby napisać interesującą tezę trzeba założyć, że będzie ona czytelna i swą treścią przykuwała uwagę. Jej treść powinna być intrygująca, po części kontrowersyjna. Założenie, które staje się treścią tezy należy udowodnić odpowiednią argumentacją, najlepiej na podstawie przemyślanych przykładów. Przy prawidłowo przeprowadzonej dedukcji teza obroni się sama. Struktura tezy może być bardzo podobna do artykułu, dlatego polecamy także nasz tekst jak napisać artykuł.