Raport jest to zbiór istotnych informacji z określonej dziedziny, z danego czasookresu, czy też konkretnej sytuacji. Dokument taki może dotyczyć czyjejś lub swojej działalności, danych osobowych, zestawień kasowych, lub ważnych wydarzeń. Może zawierać sprawozdanie z jakiejś akcji operacyjnej, wycieczki lub innego zdarzenia. Częstotliwość raportu bywa różna, może być dzienny, tygodniowy, miesięczny, kwartalny itd., w zależności od zapotrzebowania. Powinien jednak być  zdecydowanie rzetelny, konkretny i na temat.


Jak napisać raport


Raporty mają na celu analizę i obiektywną ocenę sytuacji i są to pisma formalne dlatego nie należy pisać raportu językiem potocznym. Raport powinien zawierać wstęp, czyli objaśnienie czego dotyczy (ta część może być wypunktowana). Następnie należy rozwinąć temat stosując się do tego, co zawiera wstęp. Tekst powinien być rzetelny, obiektywny i bezstronny, a nadto czytelny, zrozumiały i przejrzysty. Powinien zawierać dokładne i szczegółowe informacje dotyczące danego tematu. Raport nie może zawierać ani sugestii, ani opinii autora a jedynie „suche fakty”.

Przykładowy raport:
Raport z badań nad emigracją zarobkową
Polaków do Irlandii.
(plik nie znajduje się na naszym serwerze)