Według teorii literatury opis jest jednym z najbardziej istotnych elementów narracji i ma na celu przedstawienie składników przedstawianego świata. Tak postrzegany opis powinien być statyczny, realistyczny, a przede wszystkim powinien subiektywnie ukazywać właściwości i usytuowanie (w czasie i przestrzeni) opisywanego przedmiotu, czy postaci. Opis to dość ogólne pojęcia, a w fachowej literaturze można znaleźć podział opisu na:


Jak napisać opis


Opis należy zacząć od przedstawienia co jest podmiotem opisu, wraz z częściami składowymi, lub w przypadku ludzi wskazane jest podanie wieku. Można podać cechy charakterystyczne przedmiotu, czy osoby oraz zachowanie w różnych sytuacjach. Tak jak w innych dłuższych formach wypowiedzi pisemnej wskazane jest używanie synonimów aby unikać powtórzeń.

Zdecydowanie najtrudniejszy jest opis przeżyć ponieważ jest połączony z opisem sytuacji, która te przeżycia wywołała. Jest to opis uczuć i emocji związanych z daną sytuacją. Ponieważ skrajnym emocjom towarzyszą reakcje fizyczne (drżenie rąk, łzawienie, dreszczyk, gęsia skórka) opis przeżyć wewnętrznych może być także częściowo połączony z opisem postaci.

Poniżej opis dworku z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza

Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany, (…)
Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi,
I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi
Użytku (…)
Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
Że gościnna, i wszystkich w gościnę zaprasza.