Słowo „ polemika” wywodzi się z języka greckiego i jest dyskusją słowną lub pisemną na określony temat, będący spornym dla co najmniej dwóch stron. Polemizować, czy też dyskutować, można na wszystkie tematy z chwilą, gdy znajdzie się ktoś mający inne, czy też z goła odmienne zdanie w danym temacie. Polemizuje się najczęściej na tematy społeczne, polityczne, religijne, historyczne, związane z literaturą czy sztuką itp.


Jak napisać polemikę


Polemikę najlepiej napisać w formie dialogu, wówczas każda ze stron ma możliwość przedstawić swoje poglądy i racje, argumenty i kontrargumenty. Dyskusja na sporny temat może mieć przebieg spokojny lub też ostry, w zależności od temperamentu osób biorących w niej udział i należy to uwzględnić podczas opisywania tego sporu. W formie pisemnej trzeba uwzględnić emocje, którym ulegają osoby polemizujące ze sobą i oddać nastrój, jaki wytworzy dyskusja.