W literaturze podanie to utwór pisany prozą poruszający tematykę społeczną, choć podobnie jak baśń (zobacz jak napisać baśń) może zawierać elementy fantastyki.

Podanie to także formalne pismo, w którym zwracamy się do kogoś z prośbą o wyjaśnienie, odwołanie, lub w którym składamy na coś zażalenie. Ponieważ jest to pismo formalne podanie musi być napisane według sztywnych reguł.


Jak napisać podanie


W podaniu jako w piśmie formalnym należy zawrzeć takie elementy jak:
  • data i miejsce pisania podania

  • imię i nazwisko, oraz adres autora podania

  • adresat, oraz jego funkcja (np prezes, dyrektor)

  • tytuł "Podanie"

  • treść podania

  • własnoręczny podpis

Oczywiście należy pamiętać o odpowiednich zwrotach grzecznościowych, oraz o zachowaniu formy wstęp -> rozwinięcie -> zakończenie. Podania z reguły nie są długie, więc jedno zdanie w każdym z tych elementów może w zupełności wystarczyć. Przykładowe podanie:

Warszawa, 21.12.12012

Jan Kowalski
ul. Ulicowa 21
00-000 Warszawa

Jan Kowalki
Dyrektor działu kadr
Duża Firma


PODANIE O PODWYŻKĘ

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwiększenie mojego wynagrodzenia.
Prośbę swą motywuję tym, że jestem pracownikiem firmy już od wielu lat i zawsze sumiennie wywiązywałem się ze swoich obowiązków, a już od ponad dwóch lat nie otrzymałem żadnej podwyżki. Chciałbym także zwrócić uwagę na fakt, że zawsze jestem dyspozycyjny i nie biorę zwolnień lekarskich.
Z ogromną nadzieją oczekuję na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Łączę wyrazy szacunku
Jan Kowalki