Autocharakterystyka może przypominać w formie artykuł: mamy tu do czynienia z podobnym rozkładem treści, czyli podziałem na wstęp, rozwinięcie i zakończenie.


Jak napisać autocharakterystykę


We wstępie do autocharakterystyki należy bardzo ogólnie opisać kogo się opisuje. W tym akapicie należy umieścić takie informacje jak imię i nazwisko, wiek i pochodzenie, oraz kilka słów o rodzinie.

W rozwinięciu - czyli najdłuższej części autocharakterystyki szczegółowo się opisujemy. Można podzielić cały opis na kilka akapitów w zależności od tego jak obszerna ma być nasza autocharakterystyka. Na pewno warto podzielić opis na przykład na takie działy jak:
  • wygląd zewnętrzny: wzrost, sylwetka, twarz, znaki szczególne itp
  • usposobienie: czyli podejście do ludzi i świata (pogodny, otwarty, sympatyczny itp)
  • charakter: pracowity, godny zaufania i tak dalej
  • zainteresowania / umiejętności

Na końcu dodajemy akapit podsumowujący, czyli zakończenie. W zakończeniu autocharakterystyki możemy wrazić jakoś (najlepiej dość obiektywną) samoocenę.