Odwołanie w postępowaniu administracyjnym pisze się aby powstrzymać wykonywanie nieprzychylnej decyzji. Odwołanie, często połączone z prośbą o powtórne rozpatrzenie sprawy, ma na celu zwrócenie uwagi na nieprawidłowości powstałe w procesie podejmowania decyzji przez urzędnika.


Jak napisać odwołanie


Odwołanie ma nadawcę i odbiorcę dlatego też trzeba dokładnie wypisać wszystkie dane zarówno nadawcy jak i odbiorcy. W lewym górnym rogu pisma należy podać dane (imię i nazwisko, adres) nadawcy (autora) odwołania, nieco niżej i bliżej środka adresata odwołania. Poniżej na samym środku dużymi literami można dodać napis ODWOŁANIE. Niżej znów od lewej zaczynamy pisać odwołanie, w którym należy przedstawić swój punkt widzenia całej sytuacji. Ponadto dobrze jest dodać umotywowanie odwołania, a na końcu trzeba koniecznie dodać własnoręczny podpis. Wskazane jest zachowanie formy grzecznościowej w całym piśmie. Można także - chociaż nie jest to konieczne - powołać się na prawne regulacje pozwalające na powtórne przyjrzenie się sytuacji. Dobrym pomysłem jest także przygotowanie dwóch egzemplarzy odwołania - jeden dla urzędnika, drugi z podpisem przyjęcia złożonym przez urzędnika, dla autora odwołania.

Mimo, że każda sytuacja jest inna i wymaga nieco innego odwołania poniżej przedstawiamy przykład (wzór) odwołania od decyzji nieprzyjęcia dziecka do przedszkola:
Jan Kowalski.........
adres...…..
w sprawie córki Janiny KowalskiejKomisja Kwalifikacyjna
Przedszkola im Kubusia Puchatka
ul. Poziomkowa 1, Warszawa


ODWOŁANIE


Zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne rozpatrzenie podania o przyjęcie naszej córki ................ do Przedszkola imienia Kubusia Puchatka w Warszawie. Prośbę swą motywuję tym, iż nasze dziecko spełnia wszystkie wymagane do przyjęcia oraz, co najważniejsze, jest z rejonu. Ponadto, do Państwa przedszkola dostały się dzieci, które nasza córka zna i z którymi często się bawi. Dlatego uważamy, że ułatwiło by to jej adaptację w nowym miejscu.

Oboje pracujemy i bardzo zależy nam na tym by córka chodziła do dobrego przedszkola w bezpośredniej okolicy naszego miejsca zamieszkania.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Z poważaniem,