Petycja to oficjalna prośba skierowana do przełożonego, lub władz pisana w istotnej sprawie. Petycja często utożsamiana jest z pismem z prośbą podpisaną przez wiele osób i skierowaną do urzędu. Obecnie petycje dość często składane są przez Internet.


Jak napisać petycję


Aby petycja przyniosła jak najlepszy skutek warto umieścić w niej liczne argumenty popierające prośbę. Poza tym, w skład petycji powinny wchodzić takie elementy jak:
  • data i miejsce składania pisma

  • adresat

  • główna treść - prośba

  • uargumentowanie prośby

  • Wyrażenie nadziei o pozytywne rozpatrzenie prośby

  • własnoręczny podpis autora petycji

  • podpisy osób popierających sprawę


Poniżej przedstawiamy przykładową petycję:

Warszawa, 12.12.2112

Szanowna Pani
Janina Kowalska
Prezydent miasta Warszawa

My, wszyscy niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o budowę ścieżek rowerowych na osiedlu ABC. Taka dodatkowa droga ułatwi życie nie tylko rowerzystom, którzy w końcu będą mieli specjalnie wyznaczone trasy, ale i kierowcom i pieszym.

Jak wskazują ostatnie obserwacje na osiedlu ABC ciągle przybywa rowerzystów. Choć mieszkańcy osiedla chwalą taki środek transportu ponieważ jest ekologiczny i bezpieczny, to jednak szybko rosnąca grupa rowerzystów zaczyna dominować na chodnikach. Staje się to coraz bardziej niebezpieczne dla pieszych, a szczególnie dla matek spacerujących z dziećmi.

Dzięki ułożeniu ścieżek rowerowych bezpieczniejsi będą i rowerzyści, i piesi, i kierowcy samochodów, którzy nie będą już musieli omijać rowerzystów na ulicach.

Mamy nadzieję, że pozytywnie rozpatrzy Pani naszą prośbę.


Z poważaniem
Janina Kowalska

Podpisano:
1. Jan Kowalski
2. Janina Kowalska
3. Adam Kowalski
4. …..