Reportaż jest to gatunek pisany prozą, w swej treści zawierający opis i relację z autentycznych zdarzeń, których autor był świadkiem. Treść relacji może być czysto informacyjna, jak również może zawierać barwne opisy sceniczne rzeczywistych wydarzeń.


Jak napisać reportaż


Tematyka reportażu bywa bardzo różnorodna, np. społeczno-obyczajowa, wojenna, popularnonaukowa, sportowa, czy też podróżnicza. Dobry reportaż zawiera opis autentycznego wydarzenia i towarzyszących mu okoliczności. Przedstawiony obraz powinien być obiektywny, rzetelny i swymi cechami przyciągać  uwagę czytelnika. Dlatego też można powiedzieć, że pod pewnymi względami reportaż przypomina nieco opowiadanie (zobacz jak napisać opowiadanie) Może zawierać cytaty z wypowiedzi świadków zdarzenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki ekspresji. Podkreślić należy rolę, jaką odgrywa bohater czy punkt centralny zdarzenia.