Faktura to dokument potwierdzający sprzedaż. Jest to rodzaj rachunku, który zawiera bardzo szczegółowe dane o transakcji.

Faktura

Ogólnie rzecz biorąc faktura jako potwierdzenie kupna czy sprzedaży powinna zawierać wszystkie dane niezbędne do identyfikacji kupującego, sprzedającego i danego towaru, bądź usługi. Wszystkie dane jakie powinna zawierać faktura to:

 • numer faktury i data wystawienia

 • dane sprzedawcy i nabywcy: imię i nazeisko, lub nazwa firmy, adres,

 • szczegółowy opis przedmiotu transakcji: nazwa towaru (usługi), ilość, cena, wartość

 • Dane do rozlicznia obowiązujących podatków (szczególnie w przypadku materiałów budowlanych itp)

 • podsumowanie wydanej kwoty - słownie i cyframi

 • termin i forma zapłaty

 • informacje dodatkowe, np sposób odbioru, czy miejsce dostawy

VAT

Faktury VAT wystawiane są przez płatników podatku VAT i podlegają nieco innym przepisom niż zwykłe faktury. Dlatego też mają nieco inną treść - jest bardziej szczegółowa i powinna zawierać poniższe elementy:
 • imię i nazwisko (nazwę firmy) sprzedawcy i nabywcy, oraz numery NIP
 • datę sprzedaży i datę wystawienia dokumentu
 • podpis FAKTURA VAT i kolejny numer tego dokumentu
 • opis przedmiotu transakcji - nazwa towaru, lub usługi
 • opis typu wykonanych usług, lub jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów
 • cenę jednostkową netto (cenę towaru, lub usługi bez podatku)
 • wartość sprzedaży netto (wartość towarów, lub usług, których dotyczy sprzedaż bez podatku)
 • obecnie obowiązujące stawki podatku
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów, lub usług z wyszczególnieniem produktów i obowiązujących stawek podatkowych, produktów zwolnionych z podatku VAT, oraz niepodlegających opodatkowaniu)
 • kwotę podatku (sumę) z podziałem na kwoty z poszczególnych stawek podatkowych
 • wartość sprzedaży brutto (łączna suma sprzedanych towarów, lub usług razem z podatkiem. Powinien znajdować się tu również podział na kwoty pochodzące z poszczególnych stawek podatkowych
 • należną kwotę wraz z należnym podatkiem napisaną słownie i cyframi

Elektroniczna

Faktury elektroniczne można wystawiać w Polsce od 2005 roku. Wraz z wejściem w życie z dniem 01.01.2011 roku nowego rozporządzenia Ministra Finansów podatnik ma sporą swobodę w zakresie sposobu zapewnienia autentyczności e-faktury. Jednak takie dokumenty tak jak tradycyjne faktury muszą mieć odpowiednią ilość danych.

Aby móc wysyłać faktury drogą elektroniczną obie strony transakcji (nabywca i odbiorca) muszą wyrazić na to zgodę.

Korygująca

Faktura korygująca jest wystawiana jeśli w oryginale faktury pojawił się jakiś błąd. Ponieważ takie błędy mogą uniemożliwić poprawne rozliczenia podatkowe wszelkie błędy należy poprawić.

Na fakturze korygującej często pisze się jedynie błędne dane oraz naniesione poprawki, dlatego należy zachować nawet błędnie wystawione faktury.

Proforma

Faktura pro forma to właściwie zapowiedź właściwej faktury, lub propozycja jak ma wyglądać dokument końcowy. Faktury pro forma wystawie się najczęściej jako wzór faktury VAT i nie są one uznawane za dokument księgowy.

Przykładowa faktura VAT:
Faktura VAT