Ballady jest charakterystyczna dla epoki romantyzmu. Często balladą posługiwali się poeci aby wiersze były bardziej śpiewne. W balladach pojawiają się często postaci nadprzyrodzone. Ballady mogą łączyć w sobie elementy epiki, dramatu i liryki.


Jak napisać balladę


Przed rozpoczęciem pisania ballady najlepiej jest zastanowić się o czym ballada będzie. Ponieważ tak jak każdy inny gatunek literacki ballada posiada pewne cechy charakterystyczne należy w balladzie umieścić przynajmniej cześć z poniższych elementów:
  • przyroda jako jeden z bohaterów opowieści (żywa przyroda)
  • elementy gwary i mowy potocznej - język ludowy
  • symbolika ludowa
  • złote myśli i przysłowia ludowe
  • postacie fantastyczne, takie jak duchy, nimfy itp
Jeśli uwzględni się większość z tych elementów w balladzie i doda do tego fabułę ballada będzie niemal gotowa.
Najtrudniejszym elementem pisania ballady jest zachowanie rymu - co jest jej bardzo istotnym elementem, ponieważ ballada przypominać wiersz i tak jak większość wierszy nie musi być długa.