Nagana to ustne, lub pisemne upomnienie za postępowanie niezgodne z przyjętymi normami.


Jak napisać naganę


W naganie należy przede wszystkim opisać z jakiego powodu jest ona pisana (mówiona). Dlatego wskazane jest dokładne i szczegółowe opisanie zaistniałych okoliczności oraz wykazanie dlaczego dane zachowanie było niewłaściwe. Aby uniknąć nieporozumień najlepiej jest przy opisie nagannej sytuacji podać konkretną datę i jeśli to możliwe godzinę nagannego zachowania. Poza szczegółowym opisem złego zachowania i uzasadnieniem nagany warto dodać też wskazówki jak zachować się w podobnej sytuacji w przyszłości. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie podobnych sytuacji. Często dobrym pomysłem jest też poproszenie odbiorcy nagany o pokwitowanie jej odbioru. Na takim pokwitowaniu może być także zapis o zapoznaniu się z treścią nagany.

Wyrażenia przydatne do napisania nagany:
W związku z ….
upominam….
nakładam karę……
ostrzegam…..
przypominam…..
…. jest niezgodne z regulaminem…..