Portfolio jest to teczka, która zawiera dokumentację ukazującą przebieg nauki, pracy zawodowej, zdobywanych umiejętności i kwalifikacji. W takiej teczce zawarta jest informacja o osiągnięciach, czy też zdobyczach na niwie zawodowej bądź naukowej. Portfolio jest formą autoreklamy, w której przedstawia się swoje umiejętności, aktywność  zawodową, udział w kursach, szkoleniach  i  warsztatach. Teczka ta jest ilustracją dokonań i doświadczenia zawodowego. Jest to często uzupełnienie listu motywacyjnego. Portfolio można po prostu uznać za przykład utworzonych prac, lub zdobytych osiągnięć.


Jak napisać, lub stworzyć portfolio


Portfolio powinno zawierać przede wszystkim informacje, które pomogą się wypromować tzn. takie, które mówią o naszych najlepszych stronach, umiejętnościach, osiągnięciach.  Informacje te mają ukazywać nasz potencjał intelektualny i profesjonalny, a w przypadku braku doświadczenia zawodowego, związanego z młodym wiekiem, ogromną wolę współpracy i zaangażowania zawodowego. Portfolio powinno być czytelnie i przejrzyście ukazywać kreatywność osoby zainteresowanej oraz jej potencjał. W portfolio równie wielką wagę należy przyłożyć do formy jak i do treści - wszystkie informacje i osiągnięcia powinny być ukazane w sposób atrakcyjny i interesujący.