Wywiad jest rozmową, w której jedna osoba zadaje pytanie drugiej osobie lub grupie ludzi. Rozmowa ta ma na celu uzyskanie opinii, lub informacji na temat tych ludzi, ich życia czy też wydarzeń związanych z ich udziałem.


Jak napisać wywiad


Przed wywiadem najlepiej przygotować, opracować pytania, które będą adekwatne do sytuacji i osób biorących w nim udział. Należy pytanie zadać  i uzyskać na nie odpowiedź. Im więcej pytań, tym bardziej interesujący dialog. Jeżeli wywiad ma być publikowany wymagana jest jego autoryzacja, czyli akceptacja przez rozmówcę opracowanej wersji.