Samoocena to poczucie własnej wartości, mające wpływ na nasz nastrój i zachowania zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowo-społecznym. Samoocenę łączy się z samoakceptacją i szacunkiem do samego siebie. Postawa taka powoduje, że można wykorzystywać swoje możliwości i korygować swoje zachowania pod wpływem innych.


Jak napisać samoocenę


Aby samoocena wypadła dobrze należy przedstawić  (może być w punktach) swoje walory i dobre strony. Na pewno będą nimi takie atuty jak ukończone szkoły, kursy, szkolenia. Również zainteresowania, czy też hobby, pasje, znajomość języków obcych, czy inne umiejętności będą miały pozytywny wpływ na samoocenę. Tekst powinien być prosty, zwięzły, interesujący i zachęcający, z zachowaniem nieznacznych elementów krytycyzmu. Samoocena musi zawierać elementy charakterystyki opisywanej osoby (zobacz jak napisać charakterystykę).