Curriculum vitae, lub po prostu CV to życiorys zawodowy. Dokument ten jest niezbędny w procesie rekrutacyjnym i powinien zawierać następujące informacje:

  • dane personalne
  • wykształcenie
  • przebieg kariery zawodowej
  • doświadczenie zawodowe
  • dodatkowe umiejętności (niekoniecznie poświadczone dyplomem)
  • hobby / zainteresowania

Curriculum vitae (CV) powinno być podzielone nagłówkami na wyszczególnione powyżej działy tematyczne. W CV nie ma miejsca na narrację, ani kwieciste opowieści. Dokument ten powinien zawierać jedynie wypunktowane fakty.

Od czasu wprowadzenie ustawy o ochronie danych osobowych do każdego CV należy dołączyć poniższą klauzulę. Brak takiej klauzuli sprawia, że osoby przeprowadzające rekrutację nie mogą skorzystać z danych zawartych w CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i kilku innych krajach zachodnich na identyczny dokument mówi się "résumé" i chociaż ogólne zasady pisania takich dokumentów są identyczne najlepiej w danym kraju zorientować się odnośnie konkretnych zasad pisania CV. Na przykład w Stanach Zjednoczonych przed danymi personalnymi zamieszcza się czasem krótką autocharakterystykę.

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych po angielsku:

I hereby agree for my personal data, included in my job application, to be processed in line with the needs of recruitment, in accordance with the Law on Personal Data Protection of 29 August 1997 (Law Gazette from 2002, No.101, heading 926, as amended).Przykładowe CV:

CV     cv1