Sonet jest utworem literackim składającym się z 14 wersów, wywodzącym  się z włoskiej poezji ludowej. Tematem utworu może być miłość do kogoś lub inne nostalgiczne uczucie wyrażające tęsknotę, rozterkę, żal, niespełnione marzenie. Sonet jest utworem, który odzwierciedla uczucia autora przelane na papier w formie zwrotek i rymów.


Jak napisać sonet


Sonet składa się z 14 wersów zgrupowanych w dwóch rymowanych czterowierszach zwanych tetrastychami i dwóch trójwierszy zwanych tercynami. Pierwsza zwrotka na ogół opisuje temat, druga odnosi go do podmiotu  wiersza, a tercyny zawierają refleksję na jego temat. Są trzy rodzaje sonetów: sonet włoski, francuski i angielski. W odmianie włoskiej sonetu dwie ostatnie zwrotki mają rymy podwójne i tak ułożone, by nie można ich było zamienić na czterowiersz i dwuwiersz. W odmianie francuskiej przy zachowaniu układu graficznego dwóch ostatnich zwrotek ich rymy układają się w czterowiersz i dwuwiersz. Odmiana angielska wprowadza  wizualny podział na trzy czterowierszowe zwrotki i jedną dwuwierszową oraz zmienia układ rymów w początkowych czterowierszach. Tak wygląda struktura sonetu, wystarczy wybrać temat i zastosować powyższe uwagi.