Reklamacja jest to inaczej zażalenie dotyczące np. wadliwego towaru, lub niezadowalającej jakości wykonania usługi. Reklamacja to roszczenie klienta do swoich praw konsumenckich złożona w formie pisemnej, która zawiera istotne informacje, poparte na ogół dowodem zakupu na przykład paragonem. Roszczenie winno zawierać czas, miejsce zakupu i opis wady towaru, czy niezadowalającej jakości usługi.


Jak napisać reklamację


Reklamacja powinna zawierać dokładny opis usterki, wady towaru lub przyczyny, z powodu której powstała (nie z winy użytkownika) i żądanie klienta skierowane do sprzedawcy lub usługodawcy pozostające w związku z niezadowalającą jakością towaru czy usługi. Roszczenie  winno zawierać  żądanie wymiany towaru lub  zwrotu pieniędzy, czy obniżenia ceny, jak również  jakości poprawienia usługi.