Biografia to szczegółowy opis życia i dokonań wybitnej osoby. Czasem można spotkać także autobiografię, czyli biografię , w której to autor opisuje swoje życie.


Jak napisać biografię


Przed napisaniem biografii należy zebrać jak najwięcej informacji o opisywanej osobie. Jest to prawdopodobnie najbardziej czasochłonna część pisania biografii. Można skorzystać z ilustracji (i dodać je do skończonego działa), zapisów audio-wideo, oraz jeśli to możliwe relacji znajomych czy rodziny.

Biografię piszę się chronologicznie - to jest od narodzin do śmierci. Należy uwzględnić w niej tło historyczne, psychologię postaci, opis zewnętrzny itp na przestrzeni lat. Biografia to nie tylko wypunktowane daty i wydarzenia, a dzieło z narracją, i subiektywną oceną autora - biografa.