List to pisemna wiadomość, często dość osobista wysyłana przez nadawcę do odbiorcy (adresata). Tradycyjnie listy piszę się na kartkach papieru i wysyła w kopercie. Sztuka pisania takich listów to epistolografia. Obecnie listem nazywane są także o wiele bardziej popularne e-maile (dlatego polecamy także nasz poradnik jak napisać email).


Jak napisać list


Każdy list ma swojego adresata i należy o tym pamiętać podczas pisania listu. Do odbiorcy listu można zwracać się bezpośrednio (na przykład "Piszę do Ciebie…"), a opisywane są najczęściej refleksje autora na dany temat, czy też związane z czymś refleksje lub plany.

Forma listu jest niezmienna od lat i powinna zawierać kilka elementów, takich jak:
  • miasto, z którego się pisze i datę w prawym górnym rogu

  • nagłówek / powitanie typu "Drogi Marku", czy "Szanowny Panie"

  • na końcu listu zwrot grzecznościowy w prawym dolnym rogu, np "Pozdrawiam", czy "Z poważaniem"

  • własnoręczny podpis: imię jeśli piszemy do kolegów, lub imię i nazwisko jeśli piszemy do osoby mniej znanej