Notatka to z reguły krótki tekst o charakterze informacyjnym. Notatki mają na celu przekazanie jakichś informacji w krótki i zwięzły sposób. Dlatego też w notatce umieszczane są tylko najważniejsze informacje o danym zdarzeniu. Ponadto muszą one być przedstawione w sposób uporządkowany, często chronologiczny. Notatka może zawierać elementy charakterystyki (zobacz jak napisać charakterystykę), lub artykułu (jak napisać artykuł).


Jak napisać notatkę


Chociaż można wyróżnić kilka rodzajów notatek wszystkie mają pewne cechy wspólne. Niezależnie od rodzaju notatki powinna ona być spójna i logiczna, czytelna i przejrzysta, a przede wszystkim informacyjna. Układ graficzny notatki jest równie istotny co jej treść, dlatego warto pamiętać o tym, aby na końcu notatki pozostawić miejsce na ewentualne dopiski. W notatce nie można koloryzować i należy trzymać się faktów, dlatego można opierać się na nazwach i datach. Nie trzeba pisać pełnymi zdaniami i można używać skrótowców, o ile są one łatwe do późniejszego rozszyfrowania.
Notatki mogą mieć formę
  • tabeli - jeśli trzeba spisać wiele pogrupowanych informacji

  • wykresu - jeśli między różnymi informacjami występują różne korelacje

  • skrótu - najczęstsza forma notatki, może zawierać równoważniki zdań