Monografia to z reguły obszerna praca naukowa wyczerpująco opisująca jakieś zagadnienie. Monografię można stworzyć praktycznie na dowolny temat, np o życiu znanej osoby, znaczącej bitwie, czy też o miejscowości. Istotne w monografii jest dogłębne zanalizowanie i opisanie omawianego tematu.


Jak napisać monografię


Pisanie monografii należy oczywiście rozpocząć od ustalenia tematu pracy. Gdy temat jest już ustalony kolejnym krokiem powinno być zbieranie informacji o omawianym temacie i kompletowanie bibliografii (zobacz także jak napisać bibliografię). Następnie trzeba ułożyć plan monografii (może w tym pomóc bibliografia). Często spotykaną praktyką jest pisanie chronologiczne - szczególnie w przypadku opisu życia znanych osób, lub historii miast. Monografię można podzielić na części, czy rozdziały skupiające się na konkretnych zagadnieniach np na istotnym okresie życia opisywanej postaci. W takim przypadku należy trzymać się schematu pisania rozdziałów podobnych do pisania artykułów: wstęp -> rozwinięcie -> zakończenie / podsumowanie (zobacz także jak napisać artykuł). Na końcu monografii należy dołączyć bibliografię.