Satyra jest gatunkiem literackim, który wywodzi się ze starożytności. Cechuje się tym, iż łączy ze sobą elementy epiki i liryki, a na celu ma ośmieszanie zjawisk, stosunków społecznych, polityki czy też obyczajów. Satyra ma za zadanie przedstawić wyżej wymienione problemy, w krzywym zwierciadle, ośmieszyć, pokazać w postaci karykaturalnej bez proponowania rozwiązania sytuacji.


Jak napisać satyrę


Satyra powinna zawierać opis problemu czy zjawiska. Następnie autor wskazuje błędy czy wady i w sposób humorystyczny, a nawet szyderczy odnosi się do zagadnienia. Karykaturalny opis zagadnienia ma na celu ośmieszenie, wyszydzenie i zwrócenie uwagi na dany problem. Mistrzem w pisaniu satyr był Ignacy Krasicki i do dziś stanowi niedościgniony wzorzec.