Bibliografia to systematyczny spis dzieł piśmienniczych (czasopism, magazynów, książek, a także stron internetowych) umieszczany na końcu pism naukowych i książek (także stron internetowych o charakterze encyklopedycznym). Spis ten zawiera wszelkie źródła, z których korzystał autor tekstu przy pisaniu swojego dzieła.

Jest to najbardziej ogólny opis czym jest bibliografia, ponieważ korzystając z różnych kryteriów można wyróżnić kilka rodzajów bibliografii. Na przykład bibliografie:
  • ogólne
  • specjalne
  • dziedzinowe
  • terytorialne
  • ikonograficzne
  • retrospektywne
  • i wiele innych

Jak napisać bibliografię


Istnieją różne wytyczne odnośnie pisania bibliografii dlatego najlepiej jest spytać koordynatora / nadzorcę / promotora o to, jak powinno się pisać bibliografię. Poniżej przedstawimy ogólne wskazówki, które nie zawsze muszą być słuszne.

Do napisania bibliografii musimy wykorzystać dane o książce, które to należy spisać ze strony tytułowej (nie z okładki). W bibliografii nie używa się cudzysłowów, a zamiast pełnego imienia autora można podać tylko inicjał. W bibliografii nie podaje się też stopni naukowych autorów.

W bibliografii bardzo ważna jest interpunkcja!
Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na to gdzie jest stawiana kropka, gdzie średnik, lub przecinek.
Jeden z możliwych schematów pisania bibliografii to:
Autor: Tytuł książki. Wydanie. Tom. Miejsce wydania: wydawca rok wydania. ISBN
Przykładowy wpis do bibliografii wykonany zgodnie z powyższym schematem:
Sienkiewicz H.: Potop. T.1-3. Warszawa: PIW 1969.


Coraz częściej dopuszcza się także korzystanie z informacji ze stron internetowych. Podczas dodawania do bibliografii strony internetowej należy podać pełny adres strony, oraz datę kiedy z tej strony się korzystało.
Na przykład:

http://jaknapisac.net/bibliografia.html, 2011-06-25