Abstrakt to fachowa nazwa streszczenia książki, lub publikacji naukowej. Najczęściej abstrakt liczy sobie od 150 do 300 złów, chociaż czasem można spotkać się z dłuższymi abstraktami (nawet do 500 - 600 słów). W abstrakcie przedstawiane są najważniejsze założenia książki, czy też wyniki badań naukowych i wnioski. Wszystko to powinno być opisane z jak największą ilością słów kluczowych dla danej tematyki.

Abstrakty są często publikowane pod tytułem dzieła i listą autorów publikacji. Abstrakty są często ogólnie dostępne na licencji public domain, co pozwala na wykorzystanie abstraktów w innych dziełach bez zgody autora. Często abstrakt piszę się w języku angielskim, nawet jeśli cały artykuł, czy książka napisana jest w języku polskim.


Jak napisać abstrakt


 • Abstrakt powinien być nie dłuższy niż 300 słów - chyba, że dostaniemy wyraźne wytyczne co do jego długości.

 • Abstrakt powinien składać się z jednego, góra dwóch paragrafów.

 • Abstrakt powinien zawierać takie elementy jak:

  • - metodologia badań (zakres badań)

  • - opis badań

  • - wyniki badań (ustalenia)

  • - wnioski, jakie można wyciągnąć z wyników przedstawionych badań.


W abstrakcie nie powinno się zawierać cytatów z pracy, o której piszemy. Nie powinno się stosować także formy pierwszej osoby, a najlepiej pisać bezosobowo. Czasem można jednak użyć formy "Autor" (Autor omawia, Autor opisuje itp). W takim wypadku "Autor" piszemy wielką literą.

Ostatnie zdanie abstraktu powinno nawiązywać do jego początku, jednak nie powinno powtarzać tych samych sformułowań.

Dodatkowe wskazówki:
W abstrakcie należy się skupić na tym co nowego do danej sfery naukowej wnosi dana praca. Poza dużym natężeniem słów kluczowych powinno się w abstrakcie zawrzeć nazwiska i daty, po to aby czytelnik na podstawie abstraktu mógł zdecydować, czy czytanie całej pracy będzie w jakimś stopniu przydatne. Mimo, iż w abstrakcie powinno się unikać subiektywnej oceny całego dzieła abstrakt powinien zachęcać do jego przeczytania.