Autobiografia to z reguły dość długa wypowiedź pisemna, w której autor opisuje swoje życie. Dlatego też w centrum wszelkich wydarzeń autobiografii jest autor, a narracja najczęściej jest prowadzona z perspektywy pierwszej osoby (ja...). Wszystkie wydarzenia w autobiografii opisywane są w kolejności chronologicznej - od pierwszych wspomnień autora, lub począwszy od opisu pierwszych dni życia na podstawie opowieści świadków.


Jak napisać autobiografię


W autobiografii najlepiej zachować porządek chronologiczny wydarzeń i pierwszą osobę w narracji. Rzadko zdarza się, że autor autobiografii pisze o sobie w trzeciej osobie (ona/ona...), czy zwraca się do siebie "ty...". Ponieważ w centrum wszelkich wydarzeń jest autor autobiografii, czyli osoba można po części posłużyć się wskazówkami dotyczącymi pisania autocharakterystyki.