Esej to rodzaj wypowiedzi pisemnej o charakterze literackim, lub literacko-naukowym. Esej może poruszać dowolną tematykę i powinien przedstawiać punk widzenia autora.


Jak napisać esej


Można powiedzieć, że esej składa się z trzech głównych części: wstępu rozwinięcia i zakończenia.
  • Wstęp: ogólne wprowadzenie do tematyki eseju, oraz informacja o poglądach autora. Długość wstępu zależy od długości całego eseju. Na maturze wstęp powinien mieć jeden, dość krótki akapit (jednak cała praca maturalna nie jest długa). W przypadku dłuższych esejów wstęp może być proporcjonalnie dłuższy.

  • Rozwinięcie: zawiera główne tezy eseju, ich omówienie i analizę. Może mieć jeden akapit w przypadku krótkich esejów, lub kilka jeśli piszemy długi esej.

  • Zakończenie: podsumowanie najważniejszych tez omawianych przez esej. Zakończenie powinno zawierać także wniosku, oraz stanowisko autora.


Przed pisaniem eseju najlepiej jest ułożyć sobie plan kompozycji zgodny z powyższymi wytycznymi. Wskazane jest także przeprowadzenie badań, lub analizy opisywanego tematu.

Nie umieszczamy przykładowego eseju, ponieważ niemal wszystkie dobrze napisane artykuły internetowe mają formę eseju. Dlatego wystarczy spojrzeć na artykuł z jakiegoś większego portalu aby przekonać się jak wygląda przykładowy esej.