Poradnik jest pisemną, skróconą formą przekazania wiedzy w jakieś dziedzinie, czy  tematyce. Jest „lekarstwem” na problem, z którym nie potrafimy sobie poradzić. Korzystanie z poradników staje się coraz powszechniejsze dzięki nowoczesnemu  środkowi  przekazu jakim jest Internet, chociaż dla tradycjonalistów istotne jest wydanie w postaci książek lub broszur. Poradnik powinien zawierać niezbędne informacje dotyczące danej dziedziny, czy problematyki w stopniu odpowiadającym zakresowi wiedzy podstawowej.


Jak napisać poradnik


Warunkiem napisania dobrego poradnika jest dogłębne zbadanie tematu, odpowiednia wiedza i znajomość problematyki. Odpowiedni przekaz powinien być czytelny dla potencjalnego odbiorcy i poparty faktami, czy też odpowiednimi  przepisami. Tak więc poradnik literacki może podać za przykład dzieła literackie, poradnik prawny odpowiednie paragrafy, poradnik ucznia – prawa ucznia, a poradnik konsumenta - jego prawa. Wszystko zależy od naszej wiedzy, pomysłowości i wyobraźni. Dla urozmaicenia można zamieścić ilustracje, czy znaki graficzne mające na celu wyjaśnianie niektórych problemów. Na przykład niniejsza strona internetowa to poradnik jak napisać różne formy literackie i nie tylko. Często aby zobrazować dany problem posługujemy się przykładami, lub wzorami. Tak więc wystarczy dobrze przejrzeć naszą stronę aby mieć pojęcie o tym jak napisać dobry poradnik.