Wniosek jest to prośba, z którą zwracamy się do kogoś o podjęcie jakiejś czynności, lub działania na czyjąś rzecz. Powinien mieć charakter formalny i mieć znamiona pisma urzędowego. Wniosek powinien zawierać odpowiednią argumentację.


Jak napisać wniosek


Wniosek powinien zawierać datę, miejscowość, nazwę instytucji do której jest adresowany (lub imię i nazwisko osoby) oraz nagłówek. Następnie należy umieścić treść, w której zawiera się prośbę wraz z argumentacją, skłaniającą do złożenia wniosku. Można również umieścić sugestię, będącą ewentualnym rozwiązaniem sytuacji. Wniosek trzeba własnoręcznie podpisać.