Pocztówka jest najczęściej kartką pocztową, która z jednej strony przedstawia jakiś temat, na przykład krajobraz, lub dzieło sztuki a z drugiej strony ma miejsce na krótką informację. Pocztówka może być wysłana z okazji różnych okoliczności np. imienin, urodzin czy jubileuszu. Można ją również wypisać, gdy przebywamy na urlopie, by przesłać pozdrowienia znajomym lub rodzinie. Pocztówkę można kupić gotową lub zaprojektować i wykonać samemu.


Jak napisać pocztówkę


Strona z rysem graficznym, widokiem czy elementem dekoracyjnym (awers) pozostaje nienaruszona. Wypisujemy część zwaną rewersem. Przeważnie prawa strona  pocztówki zawiera część informującą o danych adresata: imię, nazwisko i adres odbiorcy i miejsce na znaczek pocztowy,  natomiast po lewej stronie wypisujemy życzenia, pozdrowienia lub jakąś inną krótką informację. Pocztówka jest formą korespondencji odkrytą (każdy może ją przeczytać), zatem pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej formy etycznej zawartego komunikatu.