Upomnienie jest to forma zawiadomienia osoby o tym, że jej postępowanie jest niewłaściwe, niezgodne z zasadami, przyjętymi normami, przepisami. Jest to lżejsza forma nagany. (zobacz także jak napisać naganę)


Jak napisać upomnienie


Upomnienie pisemne powinno zawierać  nazwę miejscowości, datę, dane osoby, do której jest ono kierowane i treść. W treści należy opisać na czym polegało niewłaściwe zachowanie, czy postępowania oraz konsekwencje, które mogą być wyciągnięte w zaistniałej sytuacji. Następnie można umieścić informacje odnośnie pożądanego zachowania w podobnej sytuacji. Na końcu umieszczamy  podpis i jeśli to możliwe także pieczątkę.