Wypracowanie jest to forma rozwiniętej wypowiedzi na znany temat, głównie lektur szkolnych, które nauczyciel zadaje uczniom. Wielkość wypracowania zależy od tematu, na który należy się wypowiedzieć. Może ono zawierać od kilkunastu do kilkudziesięciu i więcej zdań rozwiniętych. Wypracowanie powinno być napisać z zachowaniem zasad stylistyki, interpunkcji, ortografii i wszelkiej poprawności językowej.


Jak napisać wypracowanie


Wypracowanie powinno zawierać wstęp, czyli krótkie wprowadzenie, które informuje o czym będzie zasadnicza treść. Następnie rozwinięcie i to jest część główna, najdłuższa. Ta część zawiera najwięcej informacji na temat, który jest  istotą wypracowania. Na końcu umieszcza się podsumowanie, zakończenie, które może zawierać morał.