Modlitwa to forma kultu religijnego - dlatego też kierowana jest do bóstwa, świętych, lub aniołów. Modlitwy można podzielić e względu na swój charakter na:

  • modlitwy uwielbiające

  • modlitwy dziękczynne

  • modlitwy błagalne


Jak napisać modlitwę


Przed napisaniem modlitwy należy zdecydować się na jej charakter (patrz wyżej). Modlitwa powinna mieć charakter osobisty dlatego należy odnieść się do własnych doświadczeń i przemyśleń. Niezależnie od tego czy modlitwa ma być wygłaszana, czy nie należy pamiętać, że jej adresatem jest bóstwo, lub święty. W związku z tym każda modlitwa powinna charakteryzować się bardzo formalnym językiem. Niezależnie od wyznania, zwracając się do adresata modlitwy należy używać form grzecznościowych. W tradycji chrześcijańskiej i judaistycznej modlitwy kończy się słowem "Amen".