Artykuł to ogólna nazwa obejmująca swym zakresem wypowiedź pisemną, która może mieć dość różnorodny charakter. Artykuł może nawiązywać formą do notatki informacyjnej, czy eseju a tematyka artykułu może obejmować kwestie naukowe, polityczne, społeczne czy też kulturalne i sportowe.

Przed napisaniem artykułu należy poważnie przemyśleć temat, o którym będziemy pisać i zebrać materiały, na podstawie których będzie można coś napisać. Nasze źródło informacji, czy inspiracji do napisania artykułu nie musi mieć formy pisanej - możemy pisać opierając się na wywiadzie środowiskowym, czy wywiadzie. Kiedy już wiadomo o czym będzie artykuł i na podstawie jakich danych będzie on napisany wystarczy postępować zgodnie z poniższym schematem.


Jak napisać artykuł


Artykuł ma niezwykle prostą strukturę, na którą składa się:
  • wstęp przedstawiający jakąś tezę, która będzie opisana w kolejnych częściach artykułu
  • rozwinięcie, czyli szczegółowe omówienie tezy zawartej we wstępie
  • zakończenie bardzo podobne do wstępu (musi zawierać główną tezę) podsumowujące cały artykuł

Wstęp i zakończenie artykułu powinny mieć po jednym akapicie (długość akapitu zależy od długości całego artykułu). Rozwinięcie powinno mieć co najmniej dwa akapity, ale może mieć ich kilka, a nawet kilkanaście. Podział artykułu na akapity jest niezmiernie ważny, bo umożliwia czytelnikowi łatwiejsze śledzenie treści artykułu.