Charakterystyka to szczegółowy opis postaci, przedstawiający jej charakter, wygląd, postępowanie, a także przyzwyczajenia,nawyki, hobby i tym podobne. W literaturoznawstwie rozróżnia się charakterystykę zewnętrzną i wewnętrzną, a dzieląc charakterystykę na formę realizacji rozróżnia się charakterystykę bezpośrednią i pośrednią.

Często uprawiana jest także charakterystyka porównawcza opisująca co najmniej dwie postacie. Pokazuje ona podobieństwa i różnice opisywanych osób, a często także ich kontrast.


Jak napisać charakterystykę


Tak jak wiele innych pism chrakterystyka powinna być podzielona na kilka części. Najprostszym podziałem tego rodzaju pisma jest wstęp - rozwinięcie i zakończenie, jednak w przypadku charakterystyki można ten podział nieco rozwinąć:

1. Wstęp
      a) przedstawienie opisywanej postaci (imię, nazwisko, pseudonim / ksywa)
      b) rodzina / pochodzenie

2. Rozwinięcie
      a) wygląd (najpierw obólnie, potem bardziej szczegółowi)
      b) cechy charakteru (można posłużyć się przykłądami, np jest godny zaufania, ponieważ…)
      c) poglądy i upodobania

3. Zakończenie
      Subiektywna ocena opisywanej postaci, która może (powinna) zawierać uzasadnienie