Felieton to raczej krótki utwór o charakterze dziennikarskim, dlatego może pojawić się w prasie, radiu, czy telewizji. Felieton powinien być mieć charakter dość osobisty i powinien wyrażać subiektywny punkt widzenia autora. W prasie felieton umieszczany jest najczęściej na stałej kolumnie (specjalny dział gazety).
Także systematycznie powtarzane, krótkie historyjki obrazkowe (często o charakterze satyrycznym) umieszczane w gazetach nazywane są felietonami - są to tak zwane felietony rysunkowe.


Jak napisać felieton

Felieton powinien mieć bardzo podobny styl do artykułu. Dlatego aby dowiedzieć się bardziej szczegółowo jak należy napisać felieton sprawdź nasz tekst o tym jak napisać artykuł. Najprostszym sposobem na napisanie felietonu jest podzielenie pracy na trzy części:
  • wstęp

  • rozwinięcie

  • zakończenie


We wstępie powinno się ogólnie przedstawić omawiane zagadnienie. Rozwinięcie powinno zawierać szczegółowe omówienie danej kwestii (z przykładami, subiektywną oceną). Zakończenie powinno zawierać podsumowanie całej treści, oraz ewentualną ocenę, czy przedstawienie stanowiska autora.

Często blogi mogą mieć charakter felietonów. Młodzież w swoich blogach pisze najczęściej teksty przypominające felietony o młodzieży, sporcie, modzie, miłości czy też o wakacjach.

Przykładowe felietony publikowane w renomowanym piśmie "Polityka" można znaleźć poniżej.