Recenzja jest to analiza i ocena czyjejś pracy, sztuki, publikacji, dzieła, wydarzenia sportowego lub kulturalnego. Zawiera opinię, krytykę lub słowa pochwalne opisywanego  obiektu. Celem recenzji jest przekazanie informacji o nowym dziele, czy wydarzeniu, odniesienie się do jego wartości w odczuciu subiektywnym, przez co często ukierunkowującym czytelnika pozytywnie lub negatywnie. Recenzja pełni funkcję nakłaniającą lub zniechęcającą do obiektu, wyrabia opinię  i kształci gust odbiorców.


Jak napisać recenzję


Recenzja powinna na wstępie zawierać czas i miejsce publikacji, wernisażu, czy wydarzenia, oraz przedstawienie autora pracy, której dotyczy oraz krótką jej charakterystykę (zobacz jak napisać charakterystykę). Następnie  na przykład w przypadku sztuki teatralnej należy odnieść się do gry aktorów, w przypadku książki do jej treści czy problematyki, wyrazić swoją opinię, opisać sugestie, którymi czytelnik będzie się posiłkował w odbiorze i swojej ocenie. Następnie trzeba przeanalizować tematykę czy problem w sposób subiektywny, unikając wypowiedzi emocjonalnych.

Przykładowe recenzje można znaleźć na dowolnej stronie internetowej poświęconej filmom, lub muzyce.