Referat jest niedużą formą literacką, głównie pisemną, choć bywa również wygłaszany ustnie. Na ogół dotyczy jednego tematu, czy problemu, który należy rozwinąć i opisać z wyciągnięciem wniosków. Referat może dotyczyć powieści i losów jej bohaterów. Może być próbą rozwiązania dylematu w firmie, czy klasie, może również dotyczyć zachowań w naturalnym środowisku, lub zjawisk przyrodniczych. Tematów do napisania referatu jest cały wachlarz, w zależności od potrzeb.


Jak napisać referat


Referat jest formą sprawozdania, scharakteryzowania tematu, problemu, którego dotyczy. Zatem na wstępie należy wyłuszczyć dogłębnie, ale przejrzyście temat i przedstawić wszystkie jego aspekty (można posługiwać się cytatami). Następnym krokiem jest dokonanie analizy, a w konsekwencji wyciągnięcie daleko idących wniosków, które stanowią niejako podsumowanie całego sprawozdania. Forma powinna być jasna, czytelna i efektywna. Struktura referatu niezwykle przypomina artykuł dlatego polecamy nasz poradnik jak napisać artykuł.